1888-1988 archives about erzincan / general history of erzincan   

erzincan belgeliği


   erzincan belgeliği
 1888-1988
archives about erzincan
   resimlere yakalanmış tarih
 the history touched by pictures
   erzincan tarihçesi
 genel - general history of erzincan
   şehir planı
 1939 öncesi

 

 selüke belgeliği
 erzincan'da ufku geniş bir köy
   erzincan belgeliği müzesi  
 museum
 


HAZIRLAYAN: H. Avni ÖZTOPÇU

iletişim - contact


Bu çalışma Fatma (Evliyagil) Kahraman, Ahmet Kahraman, Nuriye (Erdem) Öztopçu,
Hüseyin A. Öztopçu, A. Turan Öztopçu, Nurten (Öztopçu) Uslu, İbrahim Uslu, Gökhan Uslu anısına hazırlanmıştır.
    

 

 

sayılı günlerin yazılmışlarıyla
dayanılmış erzincan dağlarına,
bakarız apaçık ovaya

s e l ü k e  taşının sıcaklığı ayaklarımızda

çakılmış beyaz bulutlar başımızda
tanış günlerin, tanış sesleri
....

mektuplar  opinions - letters

 
1939 depremi


Sarıkamış-Sibirya belgeliği 


  portreler


  erzincan konulu yayınlar

  değer üreten alanlar


Bu çalışma mart 2000 de başlamış;
OCAK 2001 de internet ortamında yayınlama uğraşısına girişilmiş,
H62 yayınıdır. Fotoğraflar H62 belgeliğidir, yazılı izin almadan kullanılamaz.


Copyright © H62,
  H. Avni ÖZTOPÇU
Son değişiklik tarihi 24 Şubat 2018
 


H 6 2   Y A Y I N L A R I   /   H 6 2   P U B L I C A T I O N S
 


 


  


www.instagram.com/erzincanbelgeligi
 

 
www.facebook.com/erzincan.belgeligi